نوسازی میدان انقلاب

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه با انجام پروژه پیرایش محور انقلاب، این خیابان تاریخی احیا شد، گفت: با این اقدامات زندگی به این محور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با بیان اینکه با انجام پروژه پیرایش محور انقلاب، این خیابان تاریخی احیا شد، گفت: با این اقدامات زندگی به این محور بازگشت؛ اصل کار نه تنها نماسازی و جداره سازی بلکه احیای محور و مرمت بود.